Α,Ω-DIPROPIONIC ACID TETRAETHYLENE GLYCOL 其他化学品

英文名称: HOOC-PEG4-COOH

别名: Bis-PEG5-COOH;α,ω-dipropionic acid tetraethylene glycol;4,7,10,13,16-Pentaoxanonadecanedioic Acid;alpha, oMega-Dipropionic acid tetraethylene glycol;3-[2-[2-[2-[2-(2-Carboxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propionic Acid;Bis-PEG6-acid;3-[2-[2-[2-[2-(2-carboxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid;COOH-PEG5-COOH

CAS: 439114-13-3

分子式: C14H26O9

分子量: 338.35084

产品用途: 聚乙二醇修饰剂;Aliphatics;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;PEG

供应商:康洲智通平台官方店 自营
国家/地区: 中国·重庆
产品名称: Α,Ω-DIPROPIONIC ACID TETRAETHYLENE GLYCOL
联系电话: 13648375795
更新时间: 2020-05-26 09:39:45
供应商:ChemPep,Inc.
国家/地区: 美国
产品名称: Α,Ω-DIPROPIONIC ACID TETRAETHYLENE GLYCOL
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-19 10:51:23
供应商:Alabiotech,Inc.
国家/地区: 美国
产品名称: Α,Ω-DIPROPIONIC ACID TETRAETHYLENE GLYCOL
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-15 15:23:07
TOP
填写需求
填写需求

没有找到你想要的商品?

请告诉我们您需要的商品,我们会根据您的需求去匹配相应的供应来源,并及时地电话联系您。

您还没登录

请先登录或注册再进行此操作!

在线询价

需要询问商品的价格?

请告诉我们您的联系方式,我们会发送您的询价信息到供应商的邮箱中