H-GLA-OH 原料药及中间体

英文名称: H-Gla-OH

别名: gamma-Carboxyglutamic acid;g-Carboxyglutamic Acid;H-g-Carboxy-Glu-OH;L-γ-Carboxyglutamic acid L-gamma-Carboxyglutamic acid;L-γ-Carboxyglutamic acid;(S)-gamma-Carboxyglutamic acid;(1S)-1-aminopropane-1,3,3-tricarboxylic acid;(3S)-3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic acid

CAS: 53861-57-7

分子式: C6H9NO6

产品用途: amino acids;A - H;Amino Acids;Modified Amino Acids

供应商:康洲智通平台官方店 自营
国家/地区: 中国·重庆
产品名称: H-GLA-OH
联系电话: 13648375795
更新时间: 2020-05-26 09:39:45
供应商:IRIS
国家/地区: 德国
产品名称: H-GLA-OH
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-19 13:58:42
供应商:Alabiotech,Inc.
国家/地区: 美国
产品名称: H-GLA-OH
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-15 15:23:07
TOP
填写需求
填写需求

没有找到你想要的商品?

请告诉我们您需要的商品,我们会根据您的需求去匹配相应的供应来源,并及时地电话联系您。

您还没登录

请先登录或注册再进行此操作!

在线询价

需要询问商品的价格?

请告诉我们您的联系方式,我们会发送您的询价信息到供应商的邮箱中